Fult övertramp av Sydsvenskan i miljödebatten

Nedan replik skickades till Sydsvenskan men publicerades aldrig av tidningen, varför vi nu väljer att göra den offentlig i våra egna kanaler. Sydsvenskans Moa Berglöf skriver 21/7 på ledarplats om förment grundlösa varningar relaterade till hälsa och miljö. Bland annat kallar Berglöf Naturskyddsföreningens kampanj mot skadliga vardagskemikalier för ”vidskeplig”.

Läs mer

Återblick Ekorundan 2016

En liten berättelse om Ekorundan 2016, då Naturskyddsföreningen Malmö tillsammans med Ronnebygatans Ekolivs anordnade en busstur till två ekologiska lantbruk. Ekorundan anordnas varje år sedan 2007 av föreningen Ekobonden och vi hyrde alltså en buss så att folk utan bil kan komma ut och titta. Trots att det låg en dansk klass 1-varning för vädret i […]

Läs mer

Vinnare ekoquizet på Ekorundan 2016

Under vår bussfärd under Ekorundan 2016 deltog 9 personer och två personer hade alla rätt och svarade dessutom så här eminent på frågan om varför vi bör välja ekologisk mat: Att ekomat är ordet för dagen borde flera inse, och ta sig i kragen. Giftfri mat är fint för magen och för bina uti hagen. Mera mångfald […]

Läs mer

När träden fälldes i kvarter Sofia

Malmö stad har utan att ange skäl beviljat marklov för att fälla träd som enbart fick fällas om de var sjuka eller utgjorde säkerhetsrisk. Naturskyddsföreningen i Malmö är bestörta över att de gamla träden och deras värden är borta och ifrågasätter hanterandet av marklovsansökan.

Läs mer

Sörj inte klimatkrisen, demonstrera!

  Det pågår en klimatkris. Inte i en avlägsen framtid utan idag. Djurarter utrotas, ekosystem kollapsar sakta men säkert och många människor drabbas mycket negativt. Ökenspridning, skogsbränder, torka och havsnivåhöjning. Antalet översvämningar och extremoväder ökar. Allt detta  bidrar till dricksvattenbrist, hungersnöd, sjukdomsspridning, sociala problem, fattigdom, väpnade konflikter och klimatflyktingar. Verkligheten ser sannerligen jobbig ut. Det […]

Läs mer

Malmö säger nej till Fossil Free – debatt i Sydsvenskan

Under nära två års tid har jag, tillsammans med andra fantastiska eldsjälar, kampanjat för att Malmö stad skall placera alla pengar fossilfritt. I nuläget placerar Malmö inte sina egna medel fossilfritt. Däremot har man ansvar för cirka 2 miljarder SEK, som samplaceras åt drygt 100 stiftelser. Dessa placeras i nuläget i etiska fonder – men en etisk fond tillåter […]

Läs mer

Har Malmö plats för vilda grannar?

För någon vecka sedan besökte jag för första gången groddjursreservatet i Norra hamnen här i Malmö. Områdets historia är viktig för oss naturälskare – den vittnar om att kampen för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer inte alltid är förgäves, även om den ofta sker i motvind. I Norra hamnen har Malmö stad investerat […]

Läs mer