Sörj inte klimatkrisen, demonstrera!

paris-1024x598_3

 

Det pågår en klimatkris. Inte i en avlägsen framtid utan idag. Djurarter utrotas, ekosystem kollapsar sakta men säkert och många människor drabbas mycket negativt. Ökenspridning, skogsbränder, torka och havsnivåhöjning. Antalet översvämningar och extremoväder ökar. Allt detta  bidrar till dricksvattenbrist, hungersnöd, sjukdomsspridning, sociala problem, fattigdom, väpnade konflikter och klimatflyktingar.

Verkligheten ser sannerligen jobbig ut. Det kan vara lätt att bli hopplös inför de utmaningar vi står inför. Det kan vara lätt bli drabbad av klimatångest. Men klimatångest kommer inte hjälpa verkligheten. Klimatångest kommer inte hjälpa dig själv, inte någon annan och inte klimatet. Så sörj inte. Bli inte passiv. Det går att vara realistisk i sinnet men optimistisk i sina handlingar.

Klimatkrisen beror på mänskliga aktiviteter och om vi vill vända trenden får vi förändra våra aktiviteter. Den 30 november kommer världens ledare samlas i Paris för klimat-toppmötet COP 21. De kommer försöka komma överens om ett avtal som ska minska utsläppen av växthusgaser. För att pressa politikerna att de ska teckna ett tillräckligt ambitiöst avtal kommer demonstrationer äga rum runt om världen och även i Malmö. Den 29 november kommer Climate March Malmö äga rum. Där kommer du ha möjlighet att demonstrera för just den frågan som du brinner för.

Demonstrera för rättvisa, nya matnormer, spårvagnar, guds skapelse eller för gröna jobb

Du kan demonstrera för klimaträttvisa om du känner solidaritet med de som kommer drabbas värst. Du kan demonstrera för spårvagnar, fler cykelbanor och mindre bilar i Malmö om du är för ökad transport-valfrihet och minskad koncentration av cancerframkallande kvävedioxid. Om du är religiös kan du demonstrera för att vi ska rädda Guds skapelse, om du är för arbetslinjen kan du demonstrera för gröna jobb, om du är för individens frihet kan du demonstrera för ett stabilt klimat utan extremväder som begränsar våra handlingsutrymmen. Om du är vegan kan du demonstrera för en ny mat-norm. Du kan demonstrera för ökad biologisk mångfald, ett grönt skatteskifte eller mer förnybar energi. Du kan demonstrera för att lokalpolitikerna i Malmö ska divestera kommunens besparingar från fossilbranschen. Du kan demonstrera för att de tillresta världspolitikerna i Paris ska skriva under ett bindande klimatavtal.

Bota din ångest med aktion

Klimatkrisen angår oss alla. Vilka intressen och samhällsfrågor vi än brinner för. Klimatmarschen i Malmö är ett utmärkt tillfälle att visa vårt engagemang. Passivitet och klimatångest kommer inte hjälpa. Att sörja kommer inte påverka verkligheten i positiv riktning.

För hundra år sedan skulle den svensk-amerikanske fackföreningsaktivisten Joe Hill avrättas för ett brott som han antagligen aldrig begått. Dagen före avrättningen fick Joe ett telegram från sin advokat som bad Joe att inte ge upp hoppet. Joe Hill svarade ”…Kasta inte bort tid på att sörja. Organisera!”

En möjlighet till ett bättre samhälle

Alla människor som under hösten ideellt har arbetat med att arrangera Climate March Malmö har inte kastat bort tid på att sörja. De har organiserat. De har organiserat sig för de ser inte klimatkrisen som ett avlägset hot utan en nuvarande kris. Men de ser även krisen som en möjlighet att bygga upp ett bättre samhälle. Och vi har alla möjligheten att bygga upp ett mer jämlikt, jämställt och rättvist samhälle. Så sörj inte – demonstrera! Demonstrera för ett bättre Malmö och en bättre värld!

/Birk Andersson, med i  Naturskyddsföreningen Malmös styrelse

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.