Bli funktionär


Som funktionär har du en egen ansvarsroll och arbetar nära styrelsen med intern verksamhet inom ett av fyra ansvarsområden.


Funktionärer jobbar i mindre grupper om 2-3 personer, där en person ur styrelsen oftast ingår som gruppledare, och rekryteras av styrelsen. Som funktionär deltar man i internmöten, bedriver påverkansarbete och hjälper till att utveckla de riktlinjer som får kretsen att höras och synas i stan.

Just nu söker vi funktionärer inom alla fyra ansvarsområden. Maila oss!

Det finns fyra ansvarsområden för funktionärer

Medlemsengagemang – Du lotsar såväl nya som erfarna volontärer till rätt aktivitet eller projekt, anordnar möten för aktiva och rekryterar nya volontärer.
Kommunikation – Du ansvarar för intern och/eller extern kommunikation via hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker, m.m.
Samarbeten – Du koordinerar med rikskansliet, länsförbundet och andra kretsar samt söker nya samarbeten med lokala föreningar.
Remisser –  Du håller dig ajour med inkomna remisser, ser till att dessa behandlas effektivt och i tid samt söker upp frågor där vi bör lämna yttranden.

Uppdragen är inte tidsbestämda, men vi ser gärna att man ansluter sig minst halvårsvis.

Sugen på att engagera dig?

Som funktionär får du möjlighet att fördjupa dig i föreningslivet samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom valt ansvarsområde och får en fin merit!

Berätta lite mer om dig själv och vilken roll du skulle vara intresserad av i ett mail till oss och bli inbjuden till nästa möte.