Kretsen i Malmö


Naturskyddsföreningen Malmö är en ideell förening på några och fyrtio med över 4000 medlemmar i Malmö och Burlöv.


Vi utgör en självständig del av Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation, och har sedan kretsens bildande 1974 både bjudit på naturupplevelser i regionen och stått upp för miljöfrågor lokalt. För beslut och handhavande av kretsens ekonomi står styrelsen som väljs varje år på stämman i mars.

Vad gör vi?

Vi samarbetar med kommuninstanser, butiker och föreningar för att nå ökad kunskap och medvetenhet kring aktuella miljöfrågor. Vi fågelskådar, håller DIY-workshops om kemikalier, anordnar prylbyten, står värd för Sveriges största klimatfestival och arrangerar guidade turer till ekologiska gårdar, Limhamns kalkbrott och återvinningscentralen. Vi är även remissinstans i olika lokala miljöfrågor. Totalt arrangerar vi 10-30 aktiviteter om året, helt med ideella krafter. Haka på du också, så kan vi göra ännu mer!

Läs mer om våra evenemang och projekt >>

För dig som vill fördjupa dig ytterligare i kretsens arbete finns också våra stadgar och årsbokslut.

Vad kan du göra?

  • Bli medlem för 30 kr/månad (16 kr/månad för dig under 26 år) eller 35 kr/månad för ett familjemedlemskap.
  • Delta i våra aktiviteter som volontär. Maila oss för att bli uppskriven på vår volontärlista och få ett månatligt nyhetsbrev om våra evenemang och projekt. Eller dyk upp på våra träffar och prata med oss om hur du kan engagera dig.
  • Sprid ordet om vårt arbete! Du hittar oss också på Facebook.

Jag vill veta mer…

…om hur Naturskyddsföreningen är organiserad.
…om medlemskapet.
…om hur jag kan engagera mig lokalt.