Bli styrelsemedlem

2015-10-27 19.56.08


Påverka genom styrelsen och få en meriterande inblick i hur en organisation som Naturskyddsföreningen jobbar i samhället.


Styrelsen är den grupp personer som väljs av föreningens medlemmar att ta beslut i föreningens namn. Valet av styrelse sker på årsmötet (också kallat stämman) som hålls i mars varje år. Tid och plats meddelas via alla våra kanaler minst två veckor i förväg.

Alla personer i styrelsen har en formell roll

Ordföranden har övergripande insyn i föreningens verksamhet, kallar till möten och delegerar uppgifter.
Vice ordförande agerar stöd för ordföranden och hoppar in i dennes ställe när hen inte kan närvara.
Sekreteraren håller ordning bland våra digitala dokument och ansvarar för mötesprotokollen.
Kassören har hand om föreningens bokföring, upprättar årsbokslut och håller kontakt med revisorn.
Ledamöter har rösträtt i alla frågor som tas upp av styrelsen under möten. Alla styrelsemedlemmar utom suppleanter är ordinarie ledamöter.
Suppleant har rösträtt enbart vid ordinarie ledamots frånvaro. Detta är oftast en lämplig roll för de som är nya till styrelsearbetet.

Du kan även vara en del av valberedningen som även denna väljs på årsmötet i mars.

Kortfakta om styrelsen

  • Vi är 8-11 personer i styrelsen, oftast 2 suppleanter.
  • Vi ses minst en gång i månaden på styrelsemöten där vi diskuterar våra evenemang, marknadsföring, remisser och mycket mer.
  • I Malmö väljs du på ett år (inte på två år som i många andra kretsar/föreningar).

Sugen på att engagera dig?

Att arbeta i styrelsen ger dig möjlighet att lära dig mer om föreningsarbete, träffa nya människor, utveckla ditt miljöengagemang och lära dig mer om hur Naturskyddsföreningen och andra jobbar med miljöfrågor.

Hör av dig i god till innan nästa årsmöte (mars 2024) till Kajsa Gillberg i valberedningen för att anmäla ditt intresse för en plats i styrelse eller valberedning: