När träden fälldes i kvarter Sofia

Malmö stad har utan att ange skäl beviljat marklov för att fälla träd som enbart fick fällas om de var sjuka eller utgjorde säkerhetsrisk. Naturskyddsföreningen i Malmö är bestörta över att de gamla träden och deras värden är borta och ifrågasätter hanterandet av marklovsansökan.

Naturskyddsföreningen i Malmö invänder mot fällningen av de gamla träd som har skett i kvarter Sofia i Rörsjöstaden. Malmö stad har beviljat MKB marklov för att fälla träden i samband med nybyggnation. Trädfällningen har genomförts av entreprenören PEAB på uppdrag av MKB. Vi ifrågasätter beviljandet av marklovet för fällningen av 17 till 27 träd (10 träd stod på gränsen), flera runt 100 år gamla, som var utpekade som speciellt bevarandevärda i detaljplanen (n1-markering). Det står angivet i planbestämmelserna att dessa träd enbart får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. I beslutet till marklovet anges inget skäl till trädfällningen och enligt ansvarig handläggare var enda skälet till marklovet att få plats med ny bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen får marklov ej stå i strid med vad som anges i detaljplanens bestämmelser.

Utöver de träd som stod i n1-område omfattades samtliga träd på området av marklovsplikt för trädfällning. Anledningen till att träden skyddats med marklovsplikt i detaljplanen var att de ansågs ha ett högt värde. Trots detta beviljade Malmö stad marklov för fällning utan att ange hur man resonerade gällande trädens höga värde.

Gamla träd hyser stora biologiska värden för andra organismer såsom insekter, fåglar och lavar. Dessutom bidrar de stora träden effektivt till flera andra nyttor för oss människor (så kallade ekosystemtjänster) som exempelvis buffring av dagvatten vid stora nederbördsmängder (som förväntas oftare i framtiden på grund av växthuseffekten), kolinbindning, skuggning, välbefinnande, luftrening och syreproduktion. Om inget nytt trädfällningsbeslut fattas på cirka 100 år så kommer de nyplanterade ersättningsträden först i slutet av detta sekel att bistå med samma värde som de numera fällda träden.

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.