Hur klara är EU-kandidaterna?

Hur klar är du? Mycket har hänt sedan det förra EU-parlamentsvalet. Sverige har fått en ny regering och de flesta naturvänner kan konstatera att den politik regeringspartierna driver tillsammans med SD inte är gynnsam varken för klimatet eller miljön – för naturen eller för människorna. Många ställer sig frågan om det är genom beslut på […]

Läs mer

Adventsfika

7 december 2023 17-20 • Zenitgatan 1 i Malmö • Välkommen till Adventsfika med Klimataktion Skåne och Naturskyddsföreningen Malmö • Vi fikar, umgås och talar om det som är viktigt. Vart är vi på väg? Hur engagerar vi oss i kampen för naturen, klimatet och miljön?

Läs mer

Svampodlings-Workshop

Lär dig odla svamp! Vi gör en odlingsbädd med Jättekragskivling (Garden giant/Vine cap). Birk Andersson, tidigare anställd på Ecofungi, leder träffen. Vi får också veta mer om andra metoder att odla svamp. 21 oktober 13:00 Krassegången 156 Jägershill Sommarstad 2 Till eventet på Facebook

Läs mer

Vi kämpar för Limhamns kalkbrott och Bunkeflo strandängar

Få Malmöbor har nog missat att det pågår en diskussion rörande byggnation vid Limhamns Kalkbrott och Bunkeflo strandängar. I ena änden står Malmö stad med nu godkända detaljplaner, i andra änden står miljöorganisationer (Naturskyddsföreningen inkluderad) och andra miljöengagerade intressenter. Här följer en kort summering av läget. Limhamns kalkbrott är på grund av sin skyddsvärda natur […]

Läs mer

Klädbytardagen 2023 med föreläsning om hållbart mode

Naturskyddsföreningen Malmö är en lokal krets av den rikstäckande organisationen Naturskyddsföreningen och sedan år 2010 arrangeras Klädbytardagen varje år i hela landet. I år väljer vi att samarbeta med Transammans Syd, och synliggör därmed transpersoners behov av att utöka sin garderob på ett likvärdigt sätt under trygga former. Café Planet är en plattform för att […]

Läs mer

Värna om vattnet

Grenar återspeglas i sjö

Visste du att… …det i Sverige förbrukas ca 140 liter dricksvatten per person och dygn? …bara ca 7% av dricksvattnet används till mat och dryck? …att Sverige idag saknar en nationell handlingsplan för hur kritisk vattenbrist ska hanteras? Den 30 mars presenterade Frankrikes president Emmanuel Macron en nyframtagen krisplan för Frankrikes vattenhantering. Ett viktigt ställningstagande […]

Läs mer

Nyfiken på mikroskog?

Svamp i mosstäckt stubbe (liten bild)

Mikroskog är, som namnet antyder, stor natur i litet format. På en komprimerad yta i staden (vanligtvis runt 100- 200 kvm) återskapas ett skogsliknande ekosystem med hög biodiversitet. Principen härstammar från Japan och botanikern Akira Miyawakis idé om att skapa tät, platsspecifik artrikedom dels i bevarandesyfte, dels för dess gynnande ekosystemtjänster. Mikroskogar skapas i fem […]

Läs mer

Planer på konstgräsfotbollsplaner i Klagshamn

Inbjudan från Malmö Stad till allmänheten till möte angående planer om mikroplastfotbollsplaner i Klagshamn

CHANS ATT PÅVERKA Elpriser, krig, klimatkris. Världsläget kan ofta kännas hopplöst. Men här är ett tillfälle att kunna påverka. Det finns planer på konstgräsfotbollsplaner i Klagshamn, ett område som angränsar till strandängarna med häckande fåglar, naturreservat och beteshagar. ”Återvunna bil- och maskindäck är det vanligaste fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner i Sverige”. ”En konstgräsplan räknas som en […]

Läs mer

Välkomna på årsmöte lördagen 4 mars

Årsmötet kommer äga rum 4 mars, kl 11:30 på Studiefrämjandet, Ystadsgatan 35D, mötesrum 305. Då har du som medlem också möjlighet att vara en del av beslutsfattandet och bl.a. välja en ny styrelse. Vi kommer även gå igenom verksamhetsåret och berätta om planerade aktiviteter för 2023. Anmälan senast 25 februari till malmo@naturskyddsforeningen.se och meddela i anmälan även […]

Läs mer

Miljöförsvarare mer hotade än någonsin

Den 10 dec på Internationella dagen för mänskliga rättigheter vill Naturskyddsföreningen uppmärksamma det ökade hotet mot miljöförsvarare och journalister som arbetar med klimat och miljöfrågor. Kampen för att bromsa klimatförändringarna och minska utarmningen av biologisk mångfald är akut. I frontlinjen står miljöförsvarare världen över. Men priset de får betala är högt. När miljöförsvarare står upp […]

Läs mer