Föreläsning: Varför är EU-valet viktigt?

Varför är EU-valet viktigt?

Vad kan du göra för att öka fokus på klimat och miljö i valrörelsen?

Ungefär 80% av all klimat- och miljölagstiftning initierats på EU-nivå vilket gör att det är av mycket stor betydelse för miljö och klimat hur vi röstar i EU-valet.

Under föreläsningen kommer du kunna stärka din kunskap kring hur EU funkar, vilka klimatfrågor som är på agendan i EU och hur du kan vara med och påverka valet. Föreläsare är Vilhelmina Müller, biologistudent och engagerad i ett nystartat nätverk för klimat och EU-valet.