Reflektioner kring Eurovision

Är Eurovision i Malmö ett hållbart event?

Vi fick en fråga på mailen kring hur vi i SNF Malmö ställer oss till Eurovision sett ur ett klimat- och miljöperspektiv och i synnerhet till hur vi ställer oss till att eventet i år hålls i Malmö. Naturskyddsföreningen har inget uttalat, specifikt förhållningssätt till vare sig Melodifestivalen eller Eurovision utan vi arbetar, på alla fronter, för att verka för ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Huruvida Eurovision har en plats i det samhället finns det såklart olika åsikter om; både i Malmökretsen och i Naturskyddsföreningen i stort.

Förra året, 2023, mättes för första gången klimatavtrycket från ESC (som då hölls i Liverpool). Den inte så upplyftande siffran uppskattades till utsläpp av 65.000 ton koldioxid i samband med händelsen. Delat på de 473 000 personer som besökte fysiska evenemang kopplade till arrangemanget blir det grovt räknat ca 1,4 ton koldioxid per person. För en jämförelse släpper en flygning mellan Stockholm och Göteborg ut ca 75 kg koldioxid per person -och vi vet ju redan att DET är en hög siffra för en person vid ett enda tillfälle.

Samtidigt annonserade ESC öppet ut att koldioxidmätningarna gjordes, samt att de vidtagit andra åtgärder för att göra arrangemanget “eco friendly” – ett budskap som nåddes av 161 miljoner tittare. 161 miljoner tittare i vilka ett frö kanske såddes, eller där redan befintlig medvetenhet ökade än mer. Det är minst sagt en bred räckvidd för att nå ut med tankar om en hållbarare värld.

När nu Malmö står för värdskapet har steget tagits än längre; fossilfri transport, goda möjligheter till att återvinna allt ens eventuella skräp och mat med lågt klimatavtryck är några av de punkter Malmö lovat att fokusera på.
Vi lever och verkar i den värld vi har, och såväl Eurovision och Melodifestivalen är folkfester som skänker glädje och sammanhang för väldigt många. Att vi som klimatrörelse skulle ställa oss emot det hade varit väldigt kontraproduktivt. 

Som med så mycket annat i miljöfrågornas många gråzoner är inget heller så enkelt som “för eller emot” Eurovision. Man kan rimligen inte ställa festivaler, karnevaler och publikstarka kulturarrangemang i ena hörnan och klimatfrågor och minskade utsläpp i den andra. Istället behöver vi påverka dessa jättegeneratorer för växthusutsläpp till  att ta sitt ansvar och jobba mycket hårdare för att klimatvänliggöra sina arrangemang. Det faktum att ESC redan själva lyfter frågan indikerar att det arbetet redan har börjat. Det tycker jag är värt att uppmärksamma, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

I väntan på ett helt klimatvänligt ESC kan vi använda händelsen som en plattform där vi kan väcka frågor om hållbarhet; miljömässig såväl som social. Att en stor del av Europas befolkning gemensamt samlas på torg och framför TV-skärmar ger oss till exempel ett ypperligt tillfälle att föra fram vikten av klimatvänlig politik inför det stundande EU-valet. 

Med ett långsiktigt tankesätt är det viktigaste inte vad Eurovision är utan vad det kan och behöver bli- och hur vi tar oss dit.

Ida Isaksson, ordf. Naturskyddsföreningen Malmö

Läs mer om Eurovision i Malmö här:
https://malmo.se/ESC2024/News-about-Eurovision-2024/ESC24-En/2024-03-13-Malmos-Hosting-of-Eurovision-Song-Contest-Will-Be-a-Certified-Sustainable-Event.html