Värna om vattnet

Grenar återspeglas i sjö

Visste du att…
…det i Sverige förbrukas ca 140 liter dricksvatten per person och dygn?
…bara ca 7% av dricksvattnet används till mat och dryck?
…att Sverige idag saknar en nationell handlingsplan för hur kritisk vattenbrist ska hanteras?

Den 30 mars presenterade Frankrikes president Emmanuel Macron en nyframtagen krisplan för Frankrikes vattenhantering. Ett viktigt ställningstagande efter att Frankrike förra året drabbades av sin hittills svåraste dokumenterade torka. Trenden med torka och sjunkande grundvattennivåer syns dock i hela Europa, även i länder som Sverige där vattenbrist tidigare inte varit ett påtagligt bekymmer. Klimatförändringar är en anledning, men även ökad urbanisering, intensivt jordbruk, föroreningar och befolkningsökning frestar på Europas vattenresurser. Det innebär ett hot mot såväl växt- och djurliv som mot mänsklig hälsa.
Idag saknar Sverige en nationell handlingsplan för hur eventuella vattenkriser ska hanteras, och en granskning av Svenskt Vatten visar att 25 av Sveriges kommuner helt saknar en nödvattenplan. Att tänka proaktivt och att redan i förebyggande syfte spara på våra dricksvattenreservoarer gynnar både människor och natur.
EU uppmuntrar sina medlemsländer till minskat dricksvattenuttag och ökad användning av alternativa vattenlösningar som insamlat regnvatten där det är möjligt. Och det är möjligt i mycket större utsträckning än praxis är idag. Branschorganisationer trycker redan på för att förändra de politiska besluten, och hållbara vattenlösningar börjar synas i stadsplaneringar. Men du som privatperson kan också hjälpa till!

Du kan till exempel:

  • Vattna dina växter med insamlat regnvatten
  • Hålla vatten kallt i kylen istället för att spola tills det blir kallt
  • Fixa läckande kranar och toaletter. En droppande kran läcker ca 40 liter vatten per dygn, och en strilande toalett kan orsaka ett svinn på tusentals liter på ett ett enda dygn.

För dig som vill ha fler tips på dricksvattenbesparing:

Villa- och radhusägare

Spara-vatten-tips!

 

För dig som vill läsa mer om vattenplaner i Sverige och EU:

https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2018/artiklar/vattenforbrukningen-i-europa-2013-stora

https://www.svensktvatten.se/politik-paverkan/debatt/sverige-behover-en-bla-fardplan-for-vart-vatten/