Värna om vattnet

Grenar återspeglas i sjö

Visste du att… …det i Sverige förbrukas ca 140 liter dricksvatten per person och dygn? …bara ca 7% av dricksvattnet används till mat och dryck? …att Sverige idag saknar en nationell handlingsplan för hur kritisk vattenbrist ska hanteras? Den 30 mars presenterade Frankrikes president Emmanuel Macron en nyframtagen krisplan för Frankrikes vattenhantering. Ett viktigt ställningstagande […]

Läs mer

Bilder från Ekorundan 2015

Cirka 20 personer, både medlemmar i Ronnebygatans Ekolivs och Naturskyddsföreningen, samt icke-medlemmar, tog bussen kl 09.45 från Malmö Opera. Vår lugna chaufför styrde bussen mot Mossagården, där vi gick på guidning, klappade katter, handlade i butiken och lunchade. Därefter blev det en tur till Vidablicks odlingar utanför Osbyholm. Oerhört trevligt och bra gäng – en fröjdsam […]

Läs mer

Tips om leksaker inför julhandeln

I juletider köps det en massa prylar – inte minst leksaker – och det är en utmaning som konsument att hitta hållbara varianter. I denna artikel belyser vi risker med vissa leksaker och tipsar om hur man kan agera. Det produceras nya saker och ämnen hela tiden, men våra lagar och kontrollsystem är inte bra […]

Läs mer

Är DIN politiker miljömärkt?

Genom att miljömärka sin kandidatur blir politiker uppmärksammade som en röst för miljön inom sitt parti. Med engagerade politiker i alla partier kommer vi att kunna få den fart på miljöpolitiken som väljarna vill ha! Glöm inte att komma till Stortorget den 10:e september kl 17 då vi bjudit in de miljömärkta kandidaterna och där […]

Läs mer

Vi #klimatmaXar på styrelsemötet

Naturskyddsföreningen Malmö KlimatmaXar

Vi i Malmökretsen är redo för STORA politiska beslut för klimatet. Vi vill ha tågboom, cykelchock och solrevolution. Hallå politiker – det finns så många bra och enkla lösningar! Nu är det dags att klimatmaxa politiken.  T.ex tycker vi att Malmö skall sluta placera pengar i fossil energi (och hey, kanske kan de användas till lokala […]

Läs mer

Klimatriksdagen 2014

”Vi har samma rätt att forma vår framtid som politikerna i Bryssel” Var med och skriv historia – anmäl dig till Klimatriksdag 2014 och var med och ta beslut om framtidens klimatpolitik i Norrköping 6-8 juni. Läs mer på Klimatriksdag 2014.  Naturskyddsföreningen Malmö stödjer officiellt Klimatriksdag 2014 och kommer eventuellt också att medverka.

Läs mer