Styrelsen 2023

Kontakta styrelsen på mejl: malmo@naturskyddsforeningen.se


Marco Alleyné

Marco Alleyné (Ordförande) Min introduktion till naturen kom från min barndom. Varje sommar och vinter spenderade jag oftast i de värmländska skogarna hos mina morföräldrar. Det var i avskildheten som jag fann min kärlek och passion för naturen. Idag undervisar jag om IT för företag, skolor, föreningar och privatkunder. Mitt mål med Naturskyddsföreningen är att genom inkludering och information visa att klimat och miljön kanske inte är ditt intresse i livet men kan fortfarande ligga i ditt intresse. Samt skapa en plats för inspiration till att bidra med det du kan bidra med, oavsett hur stort eller litet engagemang det skulle vara.


Birk Andersson (Ordförande) Jag har examen i Kriminologi och Klimatstrategi och är bl a intresserad av svamp, odling och att skriva – framförallt ”mörkgröna haiku-dikter”. Jag gillar praktiska moment och samarbeten med andra organisationer och vill genomföra sådana aktiviteter.


Bild på Ida Isaksson, vice ordförande 2023

Ida Emelie Isaksson (Vice ordförande) Miljövetare med fokus på vatten- och livsmedelsfrågor. Har alltid levt friluftsliv och började tidigt intressera mig för miljöfrågor. Har viss förkärlek för insekter och för att studera hur de små sakerna omkring oss kan indikera stora förändringar. I Naturskyddsföreningen jobbar jag främst med stadsplaneringsfrågor för ett grönare och artrikare Malmö med hållbar hantering av naturresurser.


Linn Andersson (Kassör) Fick djur- och naturintresset med modersmjölken genom uppväxten på landet. Blev medlem strax före pandemin och ser uppdraget som ett sätt att lära känna kretsens verksamhet lite bättre och engagera mig en eller flera intressegrupper. Jobbar som ekonom, ägnar stor del av min fritid åt att renovera båt och pyssla på min odlingslott.


Josefin Henman

Josefine Henman (Ledamot) Miljövetare med examen i miljöpolicy och miljöledning. Medlem i Naturskyddsföreningen sedan barnsben, och har tidigare jobbat både som medlemsvärvare för föreningen och med globala frågor på rikskansliet. Arbetar till vardags som forskningsassistent på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Särskilt intresserad av urbana klimat- och miljöfrågor och alternativa ekonomiska modeller. Gillar att sjunga, cykla och att driva projekt!


Tyra Kälvesten (Ledamot) Har alltid varit mycket djur- och naturintresserad. Klimat, miljöfrågor, biologisk mångfald är jätteviktiga frågor. Är mycket intresserad av klimat- och hållbarhetsfrågor. Är intresserad av odling och fröer.


Karolina Ehnstrand

Karolina Ehnstrand (Ledamot) Passionerad hållbarhetsförespråkare med en förkärlek för frågor kring havsskydd och konsumtion. Utbildad miljö/geovetare och har tidigare arbetat med ursprungsbefolkningar i Amazonas, Peru och på Forestry Department på FN i Rom. Idag jobbar jag med kompetensutveckling inom språk på svenska företag men på övrig tid finner ni mig utomhus, på en båt, bräda, i skogen eller bakom kaffemaskinen på ett kafé!


Dag Persson

Dag Persson (Ledamot) Han har ett ”brokigt förflutet” som bland annat kock, torpare, hantverkare och gymnasielärare. Idag är han redaktör och webbmaster på Fri Press förlag och skriver egna berättelser från nu och då. ”Klimat- och miljökampen bygger på vilja. Gärna en smittsam sådan.”


Theresa Jurgensen

Theresa Jurgensen (Suppleant) Har en master i miljö- och hållbarhetsvetenskap från Lunds universitet och är särskilt intresserat av stadsplanering, livsmedelsfrågor och generellt hur vi kan leva på ett mer cirkulärt och naturnära sätt. Medlem inom Naturskyddsföreningen sedan länge och för närvarande engagerat i intressegrupperna Stadsplaneringsgruppen och Mikroskogsgruppen. Vandringar, permakultur och odling är stora fritidsintressen.


björn jensen

Björn Jensen (Suppleant) Sedan 2013 har engagemanget varierat i kretsen. Ledamot i styrelsen, aktiv i kemikaliegruppen, skräpplockargruppen, valberedning m.m. Björn har med sig en kandidat i miljövetenskap från Malmö Universitet och arbetar just nu på miljöförvaltningen i Landskrona som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Ägnar sig helst åt för medlemsrekrytering, rutiner för styrelsens arbete, ordning och reda. Hormonstörande kemikalier och rent vatten är hjärtefrågor.

Styrelsen 2023

Dag Persson

  • Kassör: Linn Andersson
  • Ordförande: Birk Andersson
  • Vice ordförande: Ida Emelie Isaksson
  • Suppleant: Björn Jensen
  • Ledamot: Tyra Kälvesten
  • Ledamot: Josefine Henman
  • Ordförande: Marco Alleyné
  • Suppleant: Theresa Jurgensen
  • Ledamot: Karolina Ehnstrand
  • Ledamot: Dag Persson

• Valberedning: Kajsa Gillberg