Valberedningens förslag på styrelse 2019-20

Valberedningens uppgift är att underlätta för föreningen att välja en styrelse bland sina drygt 4500 medlemmar.  Valberedningens målbild för styrelsen detta år har varit “ett välfungerande ekosystem”. Med det menar vi en styrelse som innefattar en mångfald, där människor kompletterar varann och helheten blir starkare än delarna för sig. Vi har också strävat efter att […]

Läs mer

Vår & sommarprogram på gång… 

Just nu jobbar Jennifer, Jessica och Olov och alla andra i styrelsen med det tryckta vår & sommarprogrammet för 2016. När allt är klart fyller vi kalendern även här på hemsidan & Facebook. Är du medlem i Malmökretsen får du det tryckta programmet som bilaga med nästa nummer av Sveriges Natur i februari. Hoppas vi ses på […]

Läs mer

Ny styrelse vald

På årsstämman tisdagen den 31 Mars 2015 valdes en ny styrelse för året 2015-2016. Vid ett senare konstituerande möte kommer poster för ordförande och vice ordförande att väljas. Grattis till alla invalda och tack till alla er som visat intresse för att jobba i, eller nära styrelsen! Ledamöter Olov Källgarn (omval) Jennifer Cronborn (omval) Jonna […]

Läs mer

Nu är vi över 4000 medlemmar i Malmö

4000 medlemmar. Och lite till. Ja, wow. Vi har fått närmare 400 nya medlemmar under 2014, det är 7 personer i veckan som går med i Sveriges största miljöförening, just här i Malmö. Bra beslut & galet skoj – till er säger vi varmt välkomna. Nu är vi alltså en bra bit över 4 000 […]

Läs mer