Valberedningens förslag på styrelse 2019-20

Valberedningens uppgift är att underlätta för föreningen att välja en styrelse bland sina drygt 4500 medlemmar.  Valberedningens målbild för styrelsen detta år har varit “ett välfungerande ekosystem”. Med det menar vi en styrelse som innefattar en mångfald, där människor kompletterar varann och helheten blir starkare än delarna för sig. Vi har också strävat efter att […]

Läs mer

Valberedningsjobbet 2019

Den 31 mars är det årsmöte och vi vill gärna berätta lite om valberedningens arbete inför detta. Först vill vi  börja med stadgarna – dokumentet som allt vilar på. I stadgarna för Naturskyddsföreningen Malmö står: Naturskyddsföreningen ska: • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden; • verka för […]

Läs mer