Valberedningens förslag på styrelse 2019-20

Valberedningens uppgift är att underlätta för föreningen att välja en styrelse bland sina drygt 4500 medlemmar.  Valberedningens målbild för styrelsen detta år har varit “ett välfungerande ekosystem”. Med det menar vi en styrelse som innefattar en mångfald, där människor kompletterar varann och helheten blir starkare än delarna för sig. Vi har också strävat efter att […]

Läs mer