Planer på konstgräsfotbollsplaner i Klagshamn

CHANS ATT PÅVERKA

Elpriser, krig, klimatkris. Världsläget kan ofta kännas hopplöst. Men här är ett tillfälle att kunna påverka.

Det finns planer på konstgräsfotbollsplaner i Klagshamn, ett område som angränsar till strandängarna med häckande fåglar, naturreservat och beteshagar.

”Återvunna bil- och maskindäck är det vanligaste fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner i Sverige”.

”En konstgräsplan räknas som en miljöfarlig verksamhet.” ”Spridning av granulat från konstgräsplaner har identifierats som en viktig källa till utsläpp av mikroplast i Sverige.”

Naturvårdverket skriver dock även att det finns alternativ; olika typer av organiskt fyllnadsmaterial förkommer, till exempel kork, bark och kokos.

Om du inte vill att vi ska sprida mikroplaster i naturen eller till våra barn, kom och påverka politikerna och tjänstepersonerna. Gör din röst hörd!

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Malmö