Styrelsen 2017/2018

Nuvarande styrelse valdes på årsstämman 2017-03-19.

Ordförande (delad): Jessica Larsson

Tog mina första stapplande steg i föreningen som volontär under Miljövänliga veckan och senare som kretskommunikatör i samband med att jag flyttade till Malmö 2014. Mina främsta drivkrafter återfinns i frågor om klimaträttvisa, solidaritet och ekologisk matproduktion.

 Jessica Larsson
Ordförande (delad): Stina Nylinder

Jag har en kandidat i miljövetenskap och har till och från varit aktiv i Naturskyddsföreningen, bland annat gick jag utbildningen ”Utbildning för utbildare”. Det som intresserar mig inom miljö- och naturfrågor är exponering av farliga kemikalier i vardagen, hållbar konsumtion och cykelns roll i en hållbar stad.

 
Vice ordförande: Lisa Luckman
Sekreterare: Birk Andersson

Miljöfrågor är av stort intresse för mig och därför har jag valt att engagera mig i Naturskyddsföreningen. Jag var trainee för Naturskyddsföreningen läsåret 2014-15, var med att arrangera Klimatfestivalen Malmö och sitter numer som ledamot i Malmö-kretsens styrelse. Förutom miljö har jag ett stort intresse inom kriminologi, jag har en Magisterexamen i kriminologi och vill i framtiden kombinera mina intressen och arbeta med grön kriminologi.

 Birk Andersson
 Kassör: Jennifer Cronborn

Miljövetare i grunden och har de senaste två åren studerat ett masterprogram inom hållbar stadsutveckling. Mitt engagemang inom Naturskyddsförningen började när jag 2010 gick tranieeprogrammet, vilket var en riktigt ögonöppnare för mig kring hur många fantastiska och kunniga människor det finns inom föreningen. Frågor som jag bland annat brinner för är global rättvisa, klimatanpassning av städer, föreningsutveckling.

 Jennifer Cronborn, ordförande i Naturskyddsföreningen Malmö
Ledamot: Björn Jensen
Ledamot: Lotte Sigurd
Suppleant: Amanda Sahlin
Suppleant: Liza Wihlney

Andra centrala personer

Valberedare: Olov Källgarn
Valberedare: Lutfi Zuta
Revisor: Trojadus Konsult AB