Styrelsen 2018/2019

Nuvarande styrelse valdes på årsstämman 2018-03-18.

Ordförande (delad): Jessica Rosén
Ordförande (delad): Stina Nylinder
Vice ordförande: Lisa Luckman
Sekreterare: Linda Petersson
Kassör: Birk Andersson
Ledamot: Brynja Gunnarsdottir
Ledamot: Kristoffer Nilsson
Suppleant: Georg Krüger
Suppleant: Mattias Gustafsson

Andra centrala personer

Valberedare: Olov Källgarn
Valberedare: Lutfi Zuta
Valberedare: Björn Jensen
Revisor: Trojadus Konsult AB