Stadsplaneringsgruppen


Vill du kunna påverka Malmös stadsutveckling och tillsammans med andra arbeta för att skapa en mer hållbar stad?


Vill du kunna påverka Malmös stadsutveckling och tillsammans med andra arbeta för att skapa en mer hållbar stad? Vill du liksom vi lyfta vikten av grönska och naturvärden i staden? Stadsplanerargruppen skriver medborgarinitiativ och granskar detaljplaner, översiktsplaner och utvecklingsprogram i Malmö!

Vill du hänga med?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vad som är på gång i gruppen just nu.

Mejla stadsplaneringsgruppen.nsfm@gmail.com eller besök deras Facebook-sida för att komma i kontakt: https://www.facebook.com/groups/318877742364513