Kemikaliegruppen

1 inventering


Vill du veta vilka kemikalier som finns i din vardag? Har du kanske lite kemikalieångest? Vill du bidra till förbättring? Oavsett vilket är du välkommen till Kemikaliegruppen!


En del kemikalier är livsnödvändiga medan andra kan vara livsfarliga för vår hälsa och miljön. Det är svårt att veta vad som är skadligt eller inte, så ett av våra syften är att underlätta för alla som vill minska på skadliga kemikalier i sin vardag eller verksamhet. Vi anordnar föreläsningar och workshops där man får tillverka sina egna hygienprodukter, inventerar butiker (som i bilden ovan) och arbetar med politisk påverkan. Som gruppmedlem har du massor av möjligheter att påverka människors hälsa och miljö tillsammans med likasinnade. Det spelar ingen roll vilken kunskapsnivå du ligger på, det viktiga är att du är intresserad av kemikaliefrågor och vår verksamhet.

Vill du hänga med?

Hör av dig till oss för att få reda på vad som är aktuellt för gruppen just nu. Du kan också läsa mer om vad vi har i görningen på vår blogg Kemikaliesamtalen.