Har Malmö plats för vilda grannar?

För någon vecka sedan besökte jag för första gången groddjursreservatet i Norra hamnen här i Malmö. Områdets historia är viktig för oss naturälskare – den vittnar om att kampen för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer inte alltid är förgäves, även om den ofta sker i motvind. I Norra hamnen har Malmö stad investerat […]

Läs mer

Tips om leksaker inför julhandeln

I juletider köps det en massa prylar – inte minst leksaker – och det är en utmaning som konsument att hitta hållbara varianter. I denna artikel belyser vi risker med vissa leksaker och tipsar om hur man kan agera. Det produceras nya saker och ämnen hela tiden, men våra lagar och kontrollsystem är inte bra […]

Läs mer